Het uniform — je kent het wel — dat pakje waarin je elk weekend een hele hoop jonge mensen in ontmoet. Het uniform is soms heel verschillend van streek tot streek, eenheid tot eenheid. Maar ons uniform is een uitstraling naar buiten toe, dus er zijn ook een groot aantal algemene kenmerken zodat je snel andere FOS-groepen herkent. 

 

Een uniform, waarom zou ik dat dragen?

Samengevat zijn er drietal redenen:

  1. De signaalfunctie: het herkennen van…

  2. De symboolfunctie: samenhorigheidsgevoel, groepsgevoel, gelijkwaardigheid…

  3. Praktische functie: gemakkelijke vrijetijdskledij dat tegen een stootje kan.

Ons uniform bestaat uit een blauw hemd met de nodige kentekens, een blauw-witte das en een donkere broek. Er bestaan blauwe broeken van FOS, maar deze zijn helemaal geen verplichting. Stevige schoenen is natuurlijk ook handig, maar let op: geen bottine op de boten! 

Dit is een redelijk dure aankoop, dus best: ‘bezint eer ge begint’. Een uniform koop je best pas aan eens je zeker bent dat scouts echt iets is voor jou. Je moet ook niet direct het hele pakket aanschaffen. Op activiteit en in de formatie verwachten we van de leden die al even komen dat ze minimum één uniformstuk aanhebben. Dit kan een hemd, een das of het T-shirt van de eenheid zijn.

 

Al die badges op het hemd, waar moet da?

Omdat een hemd een herkenning en een symbool van onze eenheid en FOS is, moet dit wel een beetje deftig blijven. Heel strikt zijn we hier niet over: de basisbadges moeten ongeveer op hun plaats hangen, geen stift of verf op het hemd en geen hemd dat vol met scheuren zit. Voor de rest ben je eigenlijk vrij. Wil je er je naam opstikken, een leuke badge van een kamp of weekend bijhangen, een bandje aan een schouderlits hangen… het kan allemaal.

Waar moeten nu die badges hangen? Wel hier een schemaatje:

Schematische weergave van het uniform

FOS België 1 en 5) Het FOS-kenteken, gedragen op de linkermouw van het hemd, op 6 cm van het schouderstuk. Het beloftekenteken, twee handjes onder het FOS-kenteken, je mag het omplooien eens je belofte gedaan. FOS België2) Het provincie-bandje, gedragen op de rechtermouw, tegen de naad van het schouderstuk. 3) Het eenheids-kenteken, gedragen op de rechtermouw, onder het provinciebandje. FOS België4) Het jaarkenteken, gedragen boven de rechterborstzak, of een FOS-button.
6) Niet van toepassing voor onze eenheid.
FOS BelgiëFOS België7) Kenteken Wereldbureau. WOSM voor de jongens en WAGGS voor de meisjes. Gedragen op de linkerborstzak. FOS België8) Kenteken van België. Hangt boven de linkerborstzak.
FOS België9) Vaardigheid-sinsignes. Gedragen op de rechtermouw onder het eenheids-kenteken.
10) Patrouillelintjes FOS België 11) Seascouts-kenteken. Gedragen op de rechterborstzak.

Dan zijn er nog enkele kentekens zonder vaste plek:  

- Seascoutsboog: vaak gedragen op de linkermouw of op de rug.

- Kentekens nautische brevetten: vaak gedragen boven de linkerborstzak boven het kenteken van België.

 

Waar kan ik zoiets kopen?

Allereerst heb je de FOS-Shop in Gent. Daar kun je alles voor een scout vinden buiten de das, de T-shirt en de eenheidsinsigne. Op Sluiting Vaarseizoen zorgen wij ook altijd voor een FOS-Shopstandje waar je alles kan passen en kopen of bestellen.

Aan ons terrein hebben we ook een kleine shop. Hier kun je dassen, T-shirts en badges verkrijgen. Voor hemden kun je altijd vragen wat we hebben liggen en eventueel kun je met de leiding afspreken om een hemd te bestellen.