Al een tijdje lid en het lidgeld nog niet gestort ?  Doe het dan zo spoedig mogelijk, anders ben je niet verzekerd !

In het lidgeld zitten o.a. de vieruurtjes en ook zeer belangrijk de verzekering. Lidgeld betalen doe je a.d.h.v. een storting op onze rekening

met vermelding: Lidgeld 2019-2020  "+naam lid"

BE20 7390 1303 2656 op naam van 7e FOS Mercator Waasland

Bijdrage: 65 euro voor het eerste en 60 euro voor alle volgende kinderen.

Nieuwe leden kunnen altijd contact opnemen met de eenheidsleiding of de leiding aanspreken voor of na de activiteiten.